STORVOGNE
Lastbiler, busser, containere og andre store emner kræver helt særlige faciliteter og kompetencer når de skal lakeres.
Uanset, om du er den selvstændige vognmand med ét lastvognstræk eller flådeejeren med mange vogne, så er lastvognen i dag ikke blot et arbejdsredskab – den er i høj grad også dit og virksomhedens visitkort. De signaler lastvognen sender er således med til at danne et samlet billede af din virksomhed.

Det kræver specialviden og omhu i forarbejdet forud for lakeringen, for at kunne levere varen.

Hos Skive Au2lak leverer vi en stærk storvognslakering, som er kendetegnet ved ikke kun at være en flot, men også en lakering der holder til strabadserne på landevejen – holder til at blive brugt som de arbejdsredskaber, de er.

Skal du have en ny lastbil som ikke passer i farven, eller skal den gamle omlakeres, så ring til Skive Au2lak. Spørg efter Michael og få et tilbud!

SKIVE AU2LAK